Hãy tham gia nhóm Zalo tháng 4 để nhận được tài liệu giải đề miễn phí hàng tuần nha.

Tất cả đăng ký từ 10-4 đến 20-4 đều có thời hạn trọn đời và cập nhật trọn đời chỉ với học phí 790k.

Bên dưới là danh sách các bài học cốt lõi trong khóa từ mất gốc đến 950. Đối với các bạn đã có nền sẵn, cần ôn cấp tốc sẽ được tư vấn riêng để cắt giảm bài học và tối ưu thời gian ôn tập.​
Giới Thiệu PART 5
5 Bí Quyết Học Từ Vựng
Các Khái Niệm Cơ Bản
Từ Loại Cơ Bản
Cụm Danh Từ
Cụm Danh Từ (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Cụm Danh Từ
Tổng Hợp Danh Từ Ghép Luôn Gặp Trong Đề Thi
Bài Tập Chuyên Đề - Danh Từ Ghép 1
Bài Tập Chuyên Đề - Danh Từ Ghép 2
Hậu Tố Của Các Từ Loại Cơ Bản
Hậu Tố Danh, Tính, Động, Trạng Từ (Thực Hành)
Danh Sách Các Hậu Tố Động Từ Thường Gặp
Danh Sách Các Hậu Tố Danh Từ Thường Gặp
Danh Sách Các Hậu Tố Tính Từ Thường Gặp
Danh Từ Chỉ Người Và Chỉ Sự Việc, Khái Niệm
Danh Từ Chỉ Người Và Chỉ Sự Việc, Khái Niệm (Thực Hành)
Tổng Hợp Danh Từ Hay Gặp Nhất
Tuyệt Chiêu: Dấu Hiệu Chỗ Trống Cần Điền Danh Từ
Bài Tập Chuyên Đề - Danh Từ
Phân Biệt Tính Từ Phân Từ Ving/Ved
Phân Biệt Tính Từ Phân Từ Ving/Ved (Thực Hành)
Danh Sách Tính Từ Ving/Ved Thường Gặp
Bài Tập Chuyên Đề - Tính Từ Phân Từ
Động Từ Liên Kết
Động Từ Liên Kết (Thực Hành)
Tuyệt Chiêu: Sau “To Be” Có Thể Điền Những Gì?
Bài Tập Chuyên Đề - Động Từ Liên Kết
Phân Biệt Nội Động Từ Và Ngoại Động Từ
Phân Biệt Nội Động Từ Và Ngoại Động Từ (Thực Hành)
Trợ Động Từ
Thể Giả Định
Thể Giả Định (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Thể Giả Định
Câu Mệnh Lệnh
Câu Mệnh Lệnh (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Câu Mệnh Lệnh
Phrasal Verb và Các Phrasal Verb Thường Gặp
Nhận Dạng Vị Trí Và Chức Năng Của Trạng Từ
Nhận Dạng Vị Trí - Chức Năng Của Trạng Từ (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Trạng Từ
So Sánh Hơn - So Sánh Nhất
So Sánh Hơn - So Sánh Nhất (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - So Sánh Tính Từ/Trạng Từ
Tìm Hiểu Về Đại Từ
Đại Từ Bất Định - Chỉ Định
Tổng Hợp Bài Tập Đại Từ (Thực Hành)
Another, Other, Each Other
Another, Other, Each Other (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Đại Từ
Liên Từ Đẳng Lập
Liên Từ Đẳng Lập (Thực Hành)
Liên Từ Tương Quan
Liên Từ Tương Quan (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Liên Từ
Giới Từ Và Cụm Giới Từ
Giới Từ Và Cụm Giới Từ (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Giới Từ
Thì Hiện Tại Đơn
Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Thì Hiện Tại Hoàn Thành
Thì Quá Khứ Đơn
Thì Quá Khứ Tiếp Diễn
Thì Quá Khứ Hoàn Thành
Thì Tương Lại Đơn
Thì Tương Lai Hoàn Thành
Bài Tập Tổng Hợp Về Thì (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Các thì trong tiếng Anh
Những Cấu Trúc Đặc Biệt Với Câu Bị Động
Câu Bị Động (Thực Hành)
Cậu Bị Động Đặc Biệt (Thực Hành)
Danh Sách Các Động Từ Đặc Biệt
Bài Tập Chuyên Đề - Thể Bị Động
Mệnh Đề Quan Hệ
Mệnh Đề Quan Hệ (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Mệnh Đề Quan Hệ
Mệnh Đề Quan Hệ Rút Gọn
Bài Tập Chuyên Đề - Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ
Mệnh Đề Trạng Ngữ
Mệnh Đề Trạng Ngữ Rút Gọn
Mệnh Đề Trạng Ngữ (Thực Hành)
Bài Tập Chuyên Đề - Mệnh Đề Trạng Ngữ
Câu Điều Kiện Và Đảo Ngữ Câu Điều Kiện
Bài Tập Chuyên Đề - Câu Điều Kiện 1
Bài Tập Chuyên Đề - Câu Điều Kiện 2
Danh Động Từ
Những Động Từ Đi Với Gerund Thường Gặp
Bài Tập Chuyên Đề - Danh Động Từ
Mệnh Đề Danh Ngữ
Bài Tập Chuyên Đề - Mệnh Đề Danh Ngữ
Giải 35 đề thi PART 5
Giới Thiệu PART 6
Bố Cục Một Bài Trong Part 6
Cách Dùng Trạng Từ Liên Kết Và Ví Dụ
Bài Tập Minh Họa 1
Bài Tập Minh Họa 2
Bài Tập Minh Họa 3
Bài Tập Minh Họa 4
Bài Tập Minh Họa 5
Giải 35 đề thi PART 6
Giới Thiệu PART 7
Cách Làm Dạng Câu Hỏi Chủ Đề
Bài Tập Minh Họa Câu Hỏi Chủ Đề 1
Bài Tập Minh Họa Câu Hỏi Chủ Đề 2
Bài Tập Minh Họa Câu Hỏi Chủ Đề 3
Cách Làm Dạng Câu Hỏi Chi Tiết
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Chi Tiết 1
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Chi Tiết 2
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Chi Tiết 3
Cách Làm Dạng Câu Hỏi True-Not
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi True-Not 1
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi True-Not 2
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi True-Not 3
Cách Làm Dạng Câu Hỏi Suy Luận
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Suy Luận 1
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Suy Luận 2
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Suy Luận 3
Cách Làm Dạng Câu Hỏi Ngụ Ý
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Ngụ Ý 1
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Ngụ Ý 2
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Ngụ Ý 3
Cách Làm Dạng Câu Hỏi Tìm Từ Đồng Nghĩa
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Tìm Từ Đồng Nghĩa 1
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Tìm Từ Đồng Nghĩa 2
Bài Tập Minh Họa - Câu Hỏi Tìm Từ Đồng Nghĩa 3
Giải 35 đề thi PART 7
Trọng Âm
Nối Âm
Từ Nội Dung Và Chức Năng
Phương pháp luyện nghe hiệu quả
Cách học từ vựng hiệu quả
Giới Thiệu PART 1
Mẫu Câu Số 1 (Hiện Tại Tiếp Diễn)
Tăng Cường Ví Dụ Mẫu Câu Số 1
Mẫu Câu Số 2 (Hiện Tại Tiếp Diễn Bị Động)
Tăng Cường Ví Dụ Mẫu Câu Số 2
Mẫu Câu Mô Tả Số 3 (Hiện Tại Đơn)
Tăng Cường Ví Dụ Mẫu Câu Số 3
Mẫu Câu Mô Tả Số 4 (Hiện Tại Hoàn Thành)
Tăng Cường Ví Dụ Mẫu Câu Số 4
Mẫu Câu Mô Tả Số 5 (There Is/There Are)
Tăng Cường Ví Dụ Mẫu Câu Số 5
Những Mẫu Câu Mô Tả Khác
Từ Vựng Hoạt Động Của Tay
Từ Vựng Hoạt Động Của Chân
Từ Vựng Về Hoạt Động Liên Quan Đến Thị Giác
Những Động Tác Nhiều Người Cùng Làm
Từ Vựng Liên Quan Đến Công Việc
Từ Vựng Về Nhà Hàng, Cửa Hàng
Bài Tập Chuyên Đề 1
Bài Tập Chuyên Đề 2
Bài Tập Chuyên Đề 3
Bài Tập Chuyên Đề 4
Bài Tập Chuyên Đề 5
Giới Thiệu PART 2
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi Who Và Giải Bài Tập Minh Họa
Đáp Án Thường Gặp Với Who
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Who
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi Whose
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi When Và Giải Bài Tập Minh Họa
Từ Khóa Hay Gặp Nhất Trong Câu Hỏi When
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi When
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi Where Và Giải Bài Tập Minh Họa
Từ Khóa Thường Gặp Nhất Trong Câu Hỏi WHERE
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Where
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi What Và Giải Bài Tập Minh Họa
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi What
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi Which Và Giải Bài Tập Minh Họa
Từ Khóa Thường Gặp Trong Câu Hỏi Which
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Which
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Câu Hỏi Lựa Chọn 1
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Câu Hỏi Lựa Chọn 2
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi Why Và Giải Bài Tập Minh Họa
Từ Khóa Thường Gặp Trong Câu Hỏi Why
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Why
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi How Và Giải Bài Tập Minh Họa
Từ Khóa Thường Gặp Trong Câu Hỏi How
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi How
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Hỏi Yes/No Và Giải Bài Tập Minh Họa
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Yes/No
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Đuôi
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Đề Nghị Và Giải Bài Tập Minh Họa
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Câu Đề Nghị
Chiến Thuật Làm Bài Dạng Câu Trần Thuật Và Giải Bài Tập Minh Họa
Bài Tập Chuyên Đề Dạng Câu Hỏi Câu Trần Thuật
Giải 35 đề thi PART 2
5 Bước Luyện Nghe Hiệu Quả
Giới Thiệu Part 3
Luyện nghe các cụm từ chỉ thời gian
Luyện nghe các từ vựng chỉ nghề nghiệp
Tình Huống: Sự Cố Công Nghệ Thông Tin
Từ Khóa/Mẫu Câu - Sự Cố Kỹ Thuật
Tình Huống: Đặt Một Cuộc Hẹn
Từ Khóa/Mẫu Câu - Cuộc Hẹn
Tình Huống: Gọi Một Chiếc Taxi
Từ Khóa/Mẫu Câu - Phương Tiện Công Cộng
Tình Huống: Lưu Trú Tại Khách Sạn
Từ Khóa/Mẫu Câu - Khách Sạn
Tình Huống: Đặt Vé Máy Bay
Từ Khóa/Mẫu Câu - Ngành Hàng Không
Tình Huống: Đến Phỏng Vấn Xin Việc
Từ Khóa/Mẫu Câu - Nhân Sự
Tình Huống: Mua Tư Cách Hội Viên Tại Phòng Gym
Từ Khóa/Mẫu Câu - Đăng Ký Hội Viên
Tình Huống: Tổ Chức Một Bữa Tiệc
Từ Khóa/Mẫu Câu - Tổ Chức Sự Kiện
Từ Khóa/Mẫu Câu - Nhà Hàng
Từ Khóa/Mẫu Câu - Tại Cửa Hàng
Từ Khóa/Mẫu Câu - Hoạt Động Giao Hàng
Từ Khóa/Mẫu Câu - Triển Lãm, Bảo Tàng
Từ Khóa/Mẫu Câu - Bất Động Sản
Từ Khóa/Mẫu Câu - Hoạt Động Bán Hàng, Tiếp Thị
Từ Khóa/Mẫu Câu - Lĩnh Vực Xây Dựng
Từ Khóa/Mẫu Câu - Tại Thư Viện
Từ Khóa/Mẫu Câu - Giáo Dục
Từ Khóa/Mẫu Câu Cảnh Sản Xuất
Từ Khóa/Mẫu Câu - Cuộc Họp/Hội Thảo 1
Từ Khóa/Mẫu Câu - Báo Chí, Xuất Bản
Tình Huống: Nhận Đơn Thuốc
Tình Huống: Chế Độ Ăn Tốt Cho Sức Khỏe
Từ Khóa/Mẫu Câu - Y Tế, Sức Khỏe
Tình Huống: Bảo Trì Thiết Bị, Nhà Ở
Tình Huống: Đi Xem Kịch Tại Nhà Hát
Từ Khóa/Mẫu Câu - Lĩnh Vực Giải Trí
Bài Tập Chuyên Đề - Lĩnh Vực Giải Trí
Tình Huống: Bản Tin Giao Thông
Từ Khóa/Mẫu Câu - Bản Tin Giao Thông
Tình Huống: Phỏng Vấn Nhân Vật Nổi Tiếng
Từ Khóa/Mẫu Câu - Phỏng Vấn Nhân Vật Nổi Tiếng
Tình Huống: Sự Kiện Ăn Mừng Doanh Nghiệp
Từ Khóa/Mẫu Câu - Nội Bộ Công Ty
Tình Huống: Lời Mời Làm Việc
Từ Khóa/Mẫu Câu - Nhân Sự
Từ Khóa/Mẫu Câu - Quảng Cáo Sản Phẩm
Bài Tập Chuyên Đề - Chuyển Chỗ Công Ty 1
Bài Tập Chuyên Đề - Chuyển Chỗ Công Ty 2
Bài Tập Chuyên Đề - Chuyển Chỗ Công Ty 3
Từ Khóa/Mẫu Câu - Hoạt Động Tham Quan
Giải 35 đề thi Nghe