Phần Thưởng

Tất cả các bạn chỉ ôn trên passtoeic.comđạt mục tiêu từ 600 trở lên liên hệ mình để nhận thưởng nha (Tối đa 2 tuần kể từ ngày thi). Áp dụng từ ngày 16-11-2022.

PASS TOEIC

Nơi trả lại bạn gốc tiếng Anh đã mất năm 17 tuổi

Kiến thức nền tảng

Hệ thống toàn bộ kỹ năng, ngữ pháp, từ vựng

Bài tập chuyên đề

Hơn 200 đề thi chuyên đề có giải thích chi tiết

Nghe chép chính tả

Giọng đọc đa dạng và chuẩn đề thi thực tế

Ôn Đề & Thi Thử

Giải đề và thi thử định kỳ để cọ sát đề thi thực tế