Phần Thưởng

Tất cả các bạn chỉ ôn trên passtoeic.comđạt mục tiêu từ 600 trở lên liên hệ mình để nhận thưởng nha (Tối đa 2 tuần kể từ ngày thi). Áp dụng từ ngày 16-11-2022.

Khóa học vừa cập nhật bản giải đề ETS 2023 200 trang. Các bạn học viên vào thư viện xem nha.

Tiến bộ mỗi ngày cùng với hệ thống học tập PASS TOEIC

300
Hệ thống thi thử hiện đại New

Dự kiến tháng sau, hệ thống thi thử mới sẽ được đưa vào hoạt động nha.