Nền tảng học TOEIC toàn diện

PASSTOEIC superLMS

PASS TOEIC mang đến một trải nghiệm học toàn diện, giúp bạn tiếp cận việc học tiếng Anh một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn

Hệ thống thi thử PASS TOEIC phiên bản mới
0
k+
học viên tin tưởng

Chúng mình nhận được tin tưởng từ 20.000 sinh viên trong nước và du học sinh Nhật, Hàn, Đài Loan

Số lượng học viên đạt điểm cao trong thời gian ngắn ngày càng tăng sau hơn 60 đợt cập nhật

Thống kê từ 20/05/2023 đến 10/04/2024

Join Zalo & Facebook
Community

Your Vision, Our Mission

Excellence, Innovation, Collaboration: A One- Stop-Solution

Welcome to MultiGency, where creativity, innovation, and passion converge to shape extraordinary digital experiences. Get on board with us & boost your online presence.

Tài nguyên miễn phí

(Sắp cập nhật)

Từ vựng

20 Article

Speaking

5 Article

Writing

10 Article

Reading

7 Article

Listening

12 Article

Grammar

15 Article