Bạn sẽ đăng ký theo 2 bước sau:
01
Tạo tài khoản học tập
02
Thanh toán học phí
Sau khi chúng tôi nhận được thanh toán, bạn sẽ nhận được email báo kích hoạt thành công và hướng dẫn đăng nhập ngay sau đó.

LE LAM KHANG

Số tài khoản: 026295645

Ngân hàng Quốc Tế VIB

Học Phí: 790.000

Nội dung chuyển khoản: Họ Tên đã đăng ký

 

Nếu quá 10 phút bạn chưa nhận được email, hãy liên hệ qua facebook sau để được kích hoạt ngay lập tức.